impressum.

Ontwerp: Blixxum!

Verantwoordelijk voor tekst en inhoud:
ASTB Hagen
G. Hagen
de Havixhorststraat 13
9402 JG Assen
Kvk Groningen nr. 011 430 10
NL BTW nummer NL1946 64 636 B01

Copyright ©ASTB Hagen op tekst en foto's.

Algemeen
Tekst en alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe aan ASTB Hagen en/of andere genoemde merken/namen.

Deze website is een door ASTB Hagen ter beschikking gestelde informatieve dienstverlening. Door uw bezoek aan deze website bent u met de volgende punten eens.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
ASTB Hagen neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. ASTB Hagen sluit hiermee alle aansprakelijkheid uit op welke wijze dan ook.

Alle informatie is vrijblijvend. ASTB Hagen behoudt zich het recht voor om zonder bericht vooraf de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen.

Gegevensbescherming (niet online)
De op deze website opgeslagen bestanden van bezoekers worden vertrouwelijk behandeld op basis van bestaande privacy regels. Door bezoekers opgegeven naw gegevens kunnen voor een klantenprofiel, -analyse, -mailing worden gebruikt.

Copyright en andere rechten
De inhoud van deze website is uitsluitend eigendom van ASTB Hagen of derden en mag op geen enkele wijze zonder toestemming van genoemden voor commerciële doeleinden worden gecopiëerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Teksten, grafieken, animaties, videosequenties etc. worden door het copyright beschermd of door andere bestaande wetgeving daaromtrend. Logo's etc. worden tevens door bestaande wetgeving beschermd.

Links
ASTB Hagen neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die vanuit deze website zijn verlinkt, danwel vanuit deze website zijn te bereiken.

Cookies (niet online)
Tijdens het bezoek aan onze website worden op uw computer zogenaamde "Cookies" geplaatst. Deze "Cookies" registreren informatie over de navigatie van uw computer over onze website (gekozen pagina's, dag, tijd en duur van uw bezoek etc.) die wij kunnen gebruiken om onze website aan te passen aan uw wensen en om bijvoorbeeld laadtijd van de pagina's te optimeren. U heeft de mogelijkheid de acceptatie van "Cookies" op uw computer zelf in te stellen, zodat wij (of andere eigenaars van websites) van deze gegevens geen gebruik kunnen maken. Zie daarvoor de helpfunktie van uw browser over het onderwerp "Cookies"

ASTB Hagen


  Direct contact: 06-46313305